بایگانی برچسب: خشک شدن دریاچه ارومیه

تحقیق کوتاه دانش آموزی مراحل پیشگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه اکنون پس از مدت ها، منتظر اقدام عملی و عملیاتی از سوی دستگاه های مسئول برای نجات یافتن است. برخی معتقدند انتقال آب از خزر در احیای آن موثر است و برخی از مسئولان نیز اضافه برداشت از آب به منظور استفاده در بخش کشاورزی یا استفاده بیش …

توضیحات بیشتر »