پایان نامه هنر

پایان نامه در مورد آشنایی با موسیقی و نتها

آشنایی با موسیقی و نتها چکیده: موسیقی یکی از هدفهای زیباست که از ابتدای خلقت در نهاد طبیعت مستور بوده . آهنگ مرغان خوش نوا، وزش باد و حرکت برگ درختان، لغزش آب جویباران و ریزش آبشارها موسیقی ابتدائی بشر و اولین آموزگار انسان در آموختن این هنر بوده است. موسیقی …

توضیحات بیشتر »