پایان نامه علوم تربیتی

پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان

بررسی میزان مسئولیت پذیری  دانش آموزان چکیده: امروز جامعه در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودکفا است و آموزش مسئولیت پذیری به کودکان نیازمند جوی خاص در خانه و مدرسه است. بایستی شرایطی فراهم کرد تا کودکان و نوجوانان، ابزارهای نگرش و ارزشیابی پیدا کنند تا به کمک آنها بتوانند بهتر …

توضیحات بیشتر »