پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوقی با عنوان بیع

پایان نامه حقوقی بیع بیع همانند «شراء» از اضداد است و در خرید و فروش هر دو به کار می رود ولی بر اثر کثرت استعمال  فروش کالا و «شراء» خرید آن را به ذهن متبادر می سازد. تجارت را نیز به «بیع و شراء» معنی کرده اند اما از …

توضیحات بیشتر »