پایان نامه اقتصاد

پایان‌نامه‌ دکتری:ارزیابی عملکرد بازارهای الکترونیکی B2B

چکیده پایان نامه: Electronic marketplaces (e-marketplaces) are new business venues for buying, selling, and supporting customers, products, and services in many industries. The emergence of business-to-business (B2B) e-marketplaces has opened up opportunities for efficient online transactions between firms. While large capital investments were made in numerous B2B e-marketplace initiatives, a …

توضیحات بیشتر »

پایان نامه بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران

پایان نامه بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران  در این اواخر یکی از موضوع های جنجال برانگیز رسانه های خبری در مورد اقتصاد کشورمان مقوله خصوصی سازی و در راستای این خبر، بانکهای خصوصی بوده است، ما را بر آن داشت علی رغم کمبود منابع اطلاعاتی در این خصوص، نسبت …

توضیحات بیشتر »

پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی  در ایران 

پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی  در ایران چکیده: دسترسی به رایانه و اینترنت یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه می‌باشد. در کشورهای در حال توسعه که درآمد سرانه پایین دارند. هزینه بالای رایانه، این کالا را در ردیف اقلام لوکس قرار داده است. علاوه بر هزینه …

توضیحات بیشتر »