مهندسی پزشکی

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم داروخانه UML

شرح مختصر : معرفی سیستم:  سیستم داروخانه صورت مسئله : یک سیستم دریافت نسخه و تحویل دارو هدف :  کنترل و مدیریت مراجعه کنندگان ، دارو و امور مالی نیازهای عملیاتی : ۱-  سخت افزار : به طور همزمان چندین کاربر بتوانند از آن استفاده نمایند. سیستم باید قابلیت تغییرات …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدلسازی تولید سیگنالهای اتوآکوستیک امیشن در گوش انسان

چکیده:  در این تحقیق عملکرد گوش انسان در تولید سیگنال های اتوآکوستیک امیشن، با استفاده از مدل الکتروآکوستیکی جدیدی شبیه سازی شده است. محاسبات مدل در فضای حالت انجام و معادلات پیچیده دیفرانسیل مدل به کمک روشهای انتگرال عددی در محیط متلب حل شده و نتایج شبیه سازی با داده …

توضیحات بیشتر »