مهندسی پزشکی

مقاله مقایسه اثر ژل و قرص فیناستراید در درمان طاسی موی مردانه

مقایسه اثر ژل و قرص فیناستراید در درمان طاسی موی مردانه  فیناستراید مهارکننده تیپ ۲ آنزیم ۵ آلفاردوکتاز می باشد که باعث کاهش مقادیر دهیدروتستوسترون شده و در درمان طاسی موی مردانه مؤثر است. در این مطالعه اثر فیناستراید موضعی با نوع خوراکی آن در درمان این بیماری مورد مقایسه …

توضیحات بیشتر »

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم داروخانه UML

شرح مختصر : معرفی سیستم:  سیستم داروخانه صورت مسئله : یک سیستم دریافت نسخه و تحویل دارو هدف :  کنترل و مدیریت مراجعه کنندگان ، دارو و امور مالی نیازهای عملیاتی : ۱-  سخت افزار : به طور همزمان چندین کاربر بتوانند از آن استفاده نمایند. سیستم باید قابلیت تغییرات …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدلسازی تولید سیگنالهای اتوآکوستیک امیشن در گوش انسان

چکیده:  در این تحقیق عملکرد گوش انسان در تولید سیگنال های اتوآکوستیک امیشن، با استفاده از مدل الکتروآکوستیکی جدیدی شبیه سازی شده است. محاسبات مدل در فضای حالت انجام و معادلات پیچیده دیفرانسیل مدل به کمک روشهای انتگرال عددی در محیط متلب حل شده و نتایج شبیه سازی با داده …

توضیحات بیشتر »