آمار

مقاله مقایسه اثر ژل و قرص فیناستراید در درمان طاسی موی مردانه

مقایسه اثر ژل و قرص فیناستراید در درمان طاسی موی مردانه  فیناستراید مهارکننده تیپ ۲ آنزیم ۵ آلفاردوکتاز می باشد که باعث کاهش مقادیر دهیدروتستوسترون شده و در درمان طاسی موی مردانه مؤثر است. در این مطالعه اثر فیناستراید موضعی با نوع خوراکی آن در درمان این بیماری مورد مقایسه …

توضیحات بیشتر »