فرم پروپوزال ارشد سراسری

فرم پروپوزال ارشد سراسری

نمونه پروپوزال محیط زیست (شماره ۲)

موضوع: بررسی مقایسه ای کارایی فرآیند اکسیداسیون فتوشیمیایی توام با پراکسید هیدروژن و پرسولفات در حذف ۴-کلروفنل از فاضلاب سنتتیک چکیده: با گسترش روز افزون صنایع و افزایش آلودگی های ناشی از آن، مساله حفظ محیط زیست و کنترل آلاینده ها بیش از پیش احساس می گردد. در حال حاضر صنایع علت …

توضیحات بیشتر »

نمونه پروپوزال محیط زیست (شماره ۱)

نمونه پروپوزال محیط زیست موضوع: بررسی کارایی حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی (LAS) به وسیله پرسولفات، پراکسید هیدروژن و پرتوی UV چکیده: یکی از عمده ترین منابع آلوده کننده آب های پذیرنده در بیشتر کشورهای در حال توسعه، فاضلاب های شهری هستند. استفاده از دترجنت ها در مصارف خانگی و صنعتی باعث …

توضیحات بیشتر »