فرم پروپوزال ارشد آزاد

فرم پروپوزال ارشد آزاد

فرم خام پروپوزال دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  کرمانشاه Science and Research Branch, Islamic Azad University   فرم پیشنهاد تحقیق پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد   عنوان تحقیق به فارسی:     نام دانشجو:                                                                      دانشگاه: واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه                      نام خانوادگی دانشجو:                                         گروه تخصصی: رشته تحصیلی:                                        …

توضیحات بیشتر »