پروپوزال ارشد

پروپوزال ارشد

نمونه پروپوزال محیط زیست (شماره ۲)

موضوع: بررسی مقایسه ای کارایی فرآیند اکسیداسیون فتوشیمیایی توام با پراکسید هیدروژن و پرسولفات در حذف ۴-کلروفنل از فاضلاب سنتتیک چکیده: با گسترش روز افزون صنایع و افزایش آلودگی های ناشی از آن، مساله حفظ محیط زیست و کنترل آلاینده ها بیش از پیش احساس می گردد. در حال حاضر صنایع علت …

توضیحات بیشتر »

نمونه پروپوزال محیط زیست (شماره ۱)

نمونه پروپوزال محیط زیست موضوع: بررسی کارایی حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی (LAS) به وسیله پرسولفات، پراکسید هیدروژن و پرتوی UV چکیده: یکی از عمده ترین منابع آلوده کننده آب های پذیرنده در بیشتر کشورهای در حال توسعه، فاضلاب های شهری هستند. استفاده از دترجنت ها در مصارف خانگی و صنعتی باعث …

توضیحات بیشتر »

فرم خام پروپوزال دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  کرمانشاه Science and Research Branch, Islamic Azad University   فرم پیشنهاد تحقیق پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد   عنوان تحقیق به فارسی:     نام دانشجو:                                                                      دانشگاه: واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه                      نام خانوادگی دانشجو:                                         گروه تخصصی: رشته تحصیلی:                                        …

توضیحات بیشتر »