دادخواست حقوقی

فرم دادخواست حقوقی اجازه ثبت ازدواج به علت خودداری ولی از اذن

در پاره‌ای از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می‌شود و دختر باکره می‌تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خود اقدام به ازدواج کند؛ چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح و نافذ است. این قیود محدود کننده عبارتند از: الف: ولی باید در قید حیات باشد، وگرنه اجازه او لازم …

توضیحات بیشتر »

فرم دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک میزان

ریاست محترم مجتمع قضایی” نام شهرستان محل اقامت خوانده ” باسلام احتراماً به استحضارمی رساند: موجب کپی مصدق      فقره چک تقدیمی به شماره/شماره های      به تاریخ/تاریخ های      عهده بانک      شعبه ” شماره و نام شهرستان ” اینجانب مبلغ     ریال از خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده و خوانده/ خواندگان …

توضیحات بیشتر »