نیرا، کانونهای تفکر ژاپن

کانون های تفکر یکی از مهمترین بازیگران سیاست در جوامع دمکراتیک به شمار می روند. این کانون ها برای جامعه و سیاست در جایگاه زیرساخت نرم فکری و دانش بنیان، تکثر، تضارب و تواتر پژوهش ها، تصمیم سازی ها وسنجش های سیاستی را تضمین می کنند. لذا مشارکت افراد غیردولتی با دولت در سیاست سازی عمومی شاخصی مهم محسوب می شود. کانون های تفکر در تعریف مدرن، تکثر خط مشی ها و مشارکت گسترده بازیگران سیاست ساز را فراهم می آورند و طیف متنوعی از ایده ها و طرح های سیاستی جایگزین را ارائه می دهند.

 

4000 تومان – خرید


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *