تعلیم بهتر در کلاس درس

چکیده
یکی از موضوعات اصلی مورد بحث کارشناسان آموزشی پی بردن به ظرفیت یادگیری دانش پژوهان می باشد.محققان معتقدند که صلاحیت تنظیم برنامه های ما رابطه ی مستقیمی با دانش , تصمیمات , توانایی حل مسئله و مدیریت منابع ما در امور آموزشی دارد. سوال اساسی محققان این است .”خود تنظیمی چیست؟” و ” یادگیری بهتر چیست؟” . در این مقاله ما ابتدا نگاهی بر مفاهیم مختلف تحقیقات روانشناختی آموزشی داریم. پس از آن در رابطه با استراتژی های روانشناختی که موجب پیشرفت برنامه ها می شود بحث خواهیم کرد و در ادامه تفاوت بین دانشجویانی که از استراتژی های فراشناختی در زبان مادری و زبان هدف استفاده و یا استفاده نمیکنند را ذکر خواهیم کرد..
شناسایی و تنظیم
پی بردن به استعداد یادگیری دانش آموزان در مدارس و مسائل مرتبط با آن موضوع داغ مورد بحث کارشناسان آموزشی , سیاست گذاران و محققان آموزشی است.محققلن معتقد هستند که ظرفیت اداره کردن کارها بستگی به فرضیات ما در رابطه با دانش , تصمیمات ,توانایی حل مسئله و مدیریت منابع آموزشی ما دارد. این موارد ابزاری برای سنجش بوده و برنامه ای مداخله ای به منظور اداره ی امور می باشد که شاگردان را ترغیب به استفاده از روش های روانشناختی می نماید.
سوال اساسی محققان این است .”خود تنظیمی چیست؟” و ” یادگیری بهتر چیست؟” . در این مقاله ما ابتدا نگاهی بر مفاهیم مختلف تحقیقات روانشناختی آموزشی داریم. پس از آن در رابطه با استراتژی های روانشناختی که موجب پیشرفت برنامه ها می شود بحث خواهیم کرد و در ادامه تفاوت بین دانشجویانی که از استراتژی های فراشناختی در زبان مادری و زبان هدف استفاده و یا استفاده نمیکنند را ذکر خواهیم کرد.

5000 تومان – خرید


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *